Mkr 2012 2011
Europa 76.365 83.451
Nordamerika 42.650 37.042
Sydamerika 21.172 26.847
Asien 36.531 37.840
Övriga marknader 15.565 13.741
Totalt 192.283 198.920