Antal lastbilar 2012 2011
Europa 84.355 95.113
Nordamerika 47.806 42.613
Sydamerika 23.443 29.274
Asien 51.514 56.165
Övriga marknader 16.899 15.226
Totalt 224.017 238.391