Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål

Efter 15 år med en aktiv förvärvsstrategi och renodling till kommersiella fordon går Volvokoncernen in i en ny fas med fokus på att driva den organiska tillväxten och förbättra lönsamheten. I strategin för 2013-2015 har vi identifierat fem fokusområden som har särskilt stor effekt på lastbilsverksamheten. Till dessa finns 20 strategiska mål. Varje mål är tydligt avgränsat och mätbart och kopplat till såväl finansiella som operationella nyckeltal. Dessutom finns det en uttalat ansvarig för varje enskilt strategiskt mål.