Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål

Volvokoncernens vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar. En avgörande faktor när det gäller att förverkliga denna vision är våra anställda och deras kunskaper och engagemang. Läs mer.

Fokusområde 5: Bygga upp högpresterande globala team

För att lyckas bättre än våra konkurrenter och nå de mål vi satt upp måste vi attrahera och behålla rätt kompetens i alla delar av verksamheten. Det är viktigt att vi drar nytta av vår djupa branschkunskap och använder de bästa arbetsmetoderna i hela vår globala organisation.

 5.1 Bli en attraktiv arbetsgivare där medarbetarnas engagemang (EEI) når nivån som utmärker högpresterande företag
Vi vill att våra medarbetare ska känna ett engagemang som ligger i linje med det som råder på ett högpresterande företag, där högpresterande företag definieras som de bästa 25 procenten. Då kan vi nå våra verksamhetsmål och bli en attraktiv arbetsgivare. Vi ska ha en öppen och inkluderande kultur på våra arbetsplatser, som i sin tur bidrar till en sund och inspirerande arbetsmiljö.

5.2 Bli ett högpresterande företag med ett prestationsindex (PEI) som motsvarar de mest effektiva företagen
Syftet med det här målet är driva fram förbättringar och starka prestationer. Var och en av oss behöver tydliga individuella mål som hjälper oss att nå de strategiska målen för Group Trucks. Våra chefer måste ge tydlig feedback till sin personal och belöna och uppmuntra prestationer.

5.3 Säkra ledarskap och strategiska kompetenser samt prioritera implementeringen av Volvo Group University
Genom att skapa Volvo Group University samlar vi all utbildning och utveckling i en gemensam, effektiv organisation. Vi ska också förbättra kunskapsförmedlingen och rörligheten inom koncernen, söka efter talanger på alla nivåer och förbättra vår förmåga att planera för och säkra framtida kompetensbehov.

5.4 Bygga upp en effektiv och inkluderande organisation genom att implementera globala processer på nivå 1 och 2
Med effektiv processorientering och standardiserade arbetssätt kan vi skapa en effektivare organisation och rita en karta som tydligare beskriver roller och ansvarsområden. Genom att implementera gemensamma globala processer kan vi bli ETT företag med en sammanhållande kultur baserad på The Volvo Way.