Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål

Volvokoncernens produktutveckling påverkas bland annat av kostnaden och tillgången på bränsle samt lagstiftningen på miljöområdet. Koncernens forsknings- och utvecklingsarbete fokuserar därför på energieffektiva drivlinor, hybriddrivlinor och fordon som kan drivas med förnyelsebara bränslen. Läs mer.

Fokusområde 4: Ta fram energieffektiva lösningar för transport och infrastruktur

Miljöhänsyn, politiska krav, megastäder och bränslepriser driver fram både nya regleringar och miljövänlig teknik. Vi måste kunna förutse och agera på förändrade marknadskrav och utvecklingen av ny teknik, och vi måste snabbt kunna få ut nya lösningar på marknaden.

4.1 Förbättra bränsleeffektiviteten med 2% per år genom fordonsoptimering, en effektiv dieselprocess och elektromobilitet
Vi vill förbli världsledande i fråga om bränsleekonomi. För att kunna nå målet på 2% per år måste vi arbeta för att öka bränsleeffektiviteten samt optimera våra lastbilar och den befintliga plattformen för dieselmotorer. Vi måste också fortsätta att utveckla hybridlösningar och alternativa drivlinor.

4.2 Kommersialisera teknik för alternativa bränslen genom att lansera koncept eller produkter i alla regioner
Det räcker inte att presentera banbrytande innovationer. Vi måste också utifrån dessa skapa kommersiellt hållbara produkter som kan lanseras på marknaden. För att lyckas med det behöver vi arbeta nära våra kunder och våra leverantörer av infrastruktur och alternativa bränslen.