Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål

Utöver Sydamerika och östra Europa är Asien och Afrika viktiga tillväxtmarknader för Volvokoncernen. Läs mer om Volvokoncernens utveckling i Afrika.

Fokusområde 3: Fånga möjligheter till lönsam tillväxt

Vi vill behålla och stärka vår position som ett lönsamt och globalt företag i lastbilsbranschen. Det är viktigt eftersom stora volymer ger stordriftsfördelar och gör att våra leverantörer och återförsäljare fortsätter att prioritera oss. Den organiska tillväxten bör vara minst lika stor som våra konkurrenters viktade genomsnitt.

3.1 Optimera våra varumärkestillgångar så att Group Trucks totalt sett blir nummer 1 eller 2 på marknaden för tunga lastbilar
Vår varumärkesportfölj är en unik styrka. Det är vårt mål att ha den största eller den näst största marknadsandelen för tunga lastbilar på mogna marknader. På flera marknader kan vi förbättra vårt sätt att använda varumärkesportföljen och även rikta oss till nya kundsegment. Andra åtgärder är att se till att vi har rätt produktkvalitet och heltäckande försäljnings- och servicenätverk.

3.2 Etablera kommersiell närvaro för att stödja en ökning av omsättningen med 50% i APAC  (Asien och Stillahavsregionen) och 25% i Afrika
Nya marknader utvecklas och vi måste vi se till att ligga i framkanten av den beräknande tillväxtkurvan. Det kräver att vi finns på strategiskt viktiga platser, har kunskap om vilka lokala förutsättningar som gäller i de tillväxtländer där vi verkar, och anpassar våra affärsmodeller efter dem.

3.3 Etablera infrastruktur för Order to Delivery-processen och leverantörskedjor i APAC och Afrika för att minska ledtiderna med 15% och det bundna kapitalet med 15%
Detta mål handlar om att vidareutveckla initiativ som redan genomförts i Asien och Stillahavsregionen och att lägga in en högre växel i Afrika för att nå våra affärsmål där. Det kräver åtgärder inom områden som inköpsstrategier och leverantörsprestanda, industriell struktur och lagerstruktur.

3.4 Öka försäljningen på eftermarknaden per enhet i drift med 12%, bland annat genom att erbjuda helhetslösningar för fordonets andra och tredje ägare
Syftet med det här målet är att öka vår andel av eftermarknaden under tiden för lastbilens första, andra och tredje ägare. Det ska vi nå genom att ha konkurrenskraftiga erbjudanden om reservdelar och service var lastbilen än finns. Vårt erbjudande ska omfatta våra kunders alla önskemål.

3.5 Skapa nya affärer motsvarande 1 miljard kronor som kompletterar våra befintliga erbjudanden
Vi ser att det finns en potential i nya verksamhetsområden och för att utöka vårt aktuella erbjudande inom områden såsom fordonsproduktivitet. Andra exempel på nya intäkter finns under lastbilens utfasningsperiod och inom tjänster som bygger på att fordonen är uppkopplade.