Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål

Koncernens starka varumärken är viktiga tillgångar. Genom att sälja produkter med olika varumärken kan koncernen bearbeta många olika kund- och marknadssegment i såväl mogna marknader som tillväxtmarknader. (Läs mer). Läs mer om Volvokoncernens serviceerbjudande.

Fokusområde 2: Stärka våra kundrelationer

Nyckeln till framgång för oss ligger i att vara bäst på att lösa våra kunders problem och att hjälpa dem att bli ännu effektivare i sitt arbete. Det är avgörande när det gäller att bygga kundlojalitet och att bli det företag våra kunder föredrar att arbeta med.

 2.1 Vi ska uppnå 99 procents produkttillgänglighet vilket bidrar till att stärka våra kundrelationer
Tillgänglighet är en avgörande faktor för våra kunder. Därför är det första strategiska målet inom det här området att uppnå 99 procents produkttillgänglighet. För att nå dit måste vi öka produktkvaliteten och utveckla metoder som gör att vi kan undvika oplanerade stopp och snabbt reparera lastbilar. Vi måste också optimera det planerade underhållet för att göra driftstopp så korta som möjligt.

2.2 Vi ska bli mer effektiva i återförsäljarledet genom att implementera ett integrerat kundgränssnitt
De processer och verktyg som används vid kundkontakterna måste förbättras så att vår personal får en god överblick över affärsrelationen med varje enskild kund. Det kommer att hjälpa oss erbjuda våra kunder rätt produkter och tjänster. Andra områden vi behöver arbeta med är exempelvis försäljningsprocessen i återförsäljarledet, systemarkitekturen samt hanteringen och delningen av information.

2.3 Varje varumärke ska rankas som nummer 1 utifrån bestämda attribut inom sina respektive marknadssegment
Genom att använda den fulla potentialen hos vart och ett av Volvokoncernens varumärken kan vi få en större andel av den totala lastbilsmarknaden med vår varumärkesportfölj. Vi ska arbeta med kundsegmentering och unika varumärkesattribut för att hitta rätt marknadsposition för varje varumärke och skapa de bästa förutsättningarna för tillväxt.