Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål

Bland åtgärderna för att öka bruttomarginalen finns bl.a. att koordinera varumärkes- och produktpositioneringen (Läs mer), lansering av en ny serie lastbilar för de lägre prissegmenten i tillväxtmarknader (Läs mer) och att avveckla olönsamma produkter och marknader (Läs mer om UD Trucks i Nordamerika).

Fokusområde 1: Bli ett av de två lönsammaste företagen

Att verka i fordonsindustrin kräver mycket kapital och tunga investeringar. En bra lönsamhet ger oss handlingsutrymme och möjlighet att agera, satsa på produktutveckling och att växa. För att nå dit måste vi kunna omvandla volym till vinst och ta tillvara på de möjligheter till förbättrad effektivitet som kommer av att vi är ett globalt företag. 

1.1 Öka bruttovinstmarginalerna per fordon och region med 3 procentenheter
För att kunna öka bruttovinstmarginalerna måste vi sälja våra produkter till ett attraktivt pris och erbjuda rätt produktmix på våra olika marknader. Vi måste också förstå våra kunder – och deras kunder – och kontinuerligt arbeta för att utveckla och stärka försäljningsprocessen.

1.2 Minska den faktiska standardkostnaden för sålda varor med 10%
Genom att sänka den faktiska standardkostnaden för sålda varor förbättrar vi resultatet, sänker break-even och lägger grunden för lönsam tillväxt. Huvudkomponenterna i standardkostnaden för sålda varor är kostnader för material, tillverkning, logistik, garanti och teknisk goodwill.

1.3 Minska försäljningsutgifterna till 5% av försäljningen
För att minska försäljningsutgifterna behöver vi arbeta mer koordinerat – från regionnivå till slutkund – och förbättra vår produktivitet och effektivitet. Det är viktigt att vi delar med oss av bra arbetssätt och kontinuerligt finjusterar processerna.

1.4 Öka de egna återförsäljarnas absorptionsgrad av serviceerbjudande med 10 procentenheter
En sund eftermarknadsaffär där vi erbjuder helhetslösningar gör våra återförsäljare mindre sårbara när efterfrågan på nya lastbilar svänger upp och ned. Ett förstklassigt nätverk av återförsäljare bygger kundlojalitet. Vi måste ha rätt antal verkstäder på rätt platser, med rätt verktyg, metoder och kompetens, och vårt arbete ska givetvis utföras enligt Volvo Originalservice-processen.

1.5 Minska kostnaderna för forskning och utveckling (utgiftstempot) till 11,5 miljarder kronor
En flexibel och skalbar struktur är avgörande för att kunna bli effektivare i forsknings- och utvecklingsarbetet. Den gör det också lättare för oss att bättre hantera flera olika behov på olika marknader. En annan viktig faktor för förbättrad effektivitet är att ha en optimerad produktportfölj.

1.6 IT-kostnad motsvarande 2% av Volvokoncernens totala kostnad 2015
Syftet med det här strategiska målet är att optimera affärsvärdet från IT-användningen över tid. Genom att tillämpa globala processer kan vi i högre grad använda gemensamma program och applikationer och med tiden fasa ut överflödiga program. Ett mål är att skapa bättre balans mellan driftkostnader och utvecklingskostnader. Det är viktigt att vi håller ett vaksamt öga på IT-kostnaderna även då konjunkturen vänder uppåt och marginalerna ökar.