Executive Vice President Volvo Construction Equipment

Född 1968. Civ ek. Chef för Volvo Construction Equipment sedan 2011. Har dessförinnan innehaft ett flertal ledande befattningar inom Volvo Construction Equipment, senast som vice verkställande direktör och chef för Operations. Medlem av Volvos koncernledning sedan 2011. Verksam inom Volvo sedan 1997. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 13.795 B-aktier.