Verkställande direktör och koncernchef

Född 1964. Civ. ek. Verkställande direktör i AB Volvo och koncernchef sedan 2011. Verkställande direktör i Volvo Construction Equipment 2008-2011. Verkställande direktör i Volvo Aero 2006-2008. Medlem av Volvos koncernledning sedan 2006. Verksam inom Volvo sedan 2006. Styrelseordförande: Tysk-Svenska Handelskammaren. Styrelseledamot: Svenskt Näringsliv och Svensk-Amerikanska Handelskammaren. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 2011. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 76.037 B-aktier.