Executive Vice President Group Trucks Operations

Född 1967. Har innehaft ett flertal ledande befattningar inom ekonomi- och finansområdet, senast som finanschef i Volvokoncernen 2008-2011. Dessförinnan chef för Corporate Finance inom AB Volvo. Medlem av Volvos koncernledning sedan 2008. Verksam inom Volvo sedan 1988. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 85.493 aktier, varav 84.601 B-aktier.