Executive Vice President Business Areas

Född 1961. Civ ing. Verkställande direktör i Volvo Bussar 2003-2011. Verkställande direktör i Volvo Logistics 2000–2003. Medlem av Volvos koncernledning sedan 2003. Verksam inom Volvo sedan 1986. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 49.095 aktier, varav 47.521 B-aktier.