Executive Vice President Corporate Legal & Compliance and General Counsel

Född 1953. Jur kand. Direktör i AB Volvo och chefsjurist i Volvokoncernen sedan 1997. Chef för Corporate Legal i AB Volvo 1993-1997. Medlem av Volvos koncernledning sedan 1997. Verksam inom Volvo sedan 1988. Sekreterare i AB Volvos styrelse sedan 1997. Styrelseledamot: Handelsbanken Region Väst och Norsk Hydro ASA. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 64.468 aktier, varav 62.909 B-aktier.