Executive Vice President Group Trucks Sales & Marketing Americas

Född 1954. Fil kand. Verkställande direktör i North American Trucks 2009-2011. Verkställande direktör i Mack Trucks 2008-2011. Verkställande direktör i Volvo Construction Equipment North America 2003-2008. Medlem av Volvos koncernledning sedan 2008. Verksam inom Volvo sedan 2000. Styrelseledamot: West Virginia Wesleyan College Board of Trustees. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 22.978 B-aktier.