Styrelse (11 inkl. Revisions- Ersättnings-
Ledamot konstituerande) kommittén (8)  kommittén (4)
Louis Schweitzer (1 3   1
Carl-Henric Svanberg (2 8   3
Peter Bijur 10 8  
Jean-Baptiste Duzan 11 8  
Hanne de Mora 11    
Anders Nyrén 11   4
Olof Persson 11    
Ravi Venkatesan 10    
Lars Westerberg 11 8  
Ying Yeh 10   4
Peteris Lauberts,
arbetstagarrepresentant
11    
Mikael Sällström,
arbetstagarrepresentant
11    
Berth Thulin,
arbetstagarrepresentant
11    
Totalt antal möten 11 8 4

1) Uträdde ur styrelsen den 4 april 2012.
2) Inträdde i styrelsen den 4 april 2012.