Bolagsstyrningsrapport


Viktiga händelser 2012

  • Per den 1 januari 2012 initierades implementeringen av en ny mer funktionellt orienterad organisationsstruktur för Volvokoncernen.
  • Vid årsstämman den 4 april 2012 utsågs Carl-Henric Svanberg till ny ordförande i AB Volvos styrelse.
  • Renault s.a.s. sålde i december 2012 sitt innehav av Volvoaktier och konverterade i samband därmed ett stort antal A-aktier till B-aktier vilket innebar att det totala antalet röster i bolaget minskade.