Redovisningsprinciper

Källor till osäkerhet i uppskattningarna

Hårda och mjuka produkter
Volvokoncernens produktutbud delas in i hårda och mjuka produkter. Försäljningen av nya fordon, maskiner och motorer är hårda produkter. Från och med 1 januari 2012 definieras även försäljning av begagnade fordon och maskiner, släp och överbyggnader samt specialfordon som hårda produkter. Från och med 1 januari 2012 definieras mjuka produkter som försäljning av tjänster och eftermarknadsprodukter.

Läs mer om Volvkoncernens tjänster, Tjänster i världsklass

Läs mer om nettoomsättningens fördelning per produkt och marknadsområde i not 6.