Redovisningsprincip

Minoritetsandelar i periodens resultat och eget kapital avsåg främst minoritetens andelar i Shandong Lingong Construction Machinery Co, Ltd (30%).