Information/årsstämma

Volvos valberedning
Följande personer är ledamöter i Volvos valberedning:
Carl-Olof By  Ordförande i valberedningen, AB Industrivärden
Jean-Baptiste Duzan Renault s.a.s.
Lars Förberg Violet Partner LP
Håkan Sandberg Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Pensionskassa, SHB Employee Fund och Oktogonen
Carl-Henric Svanberg Ordförande i AB Volvos styrelse
   
   
    
Valberedningen har bland annat till uppgift att till årsstämman lämna förslag till val av styrelse, av styrelsens ordförande och i förekommande fall revisorer. Valberedningen föreslår också arvoden till styrelsen.