Information/årsstämma

Preliminära publiceringstillfällen
Rapport över det första kvartalet 2013 25 april 2013
Rapport över det andra kvartalet 2013  24 juli 2013
Rapport över det tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013
Bokslutsrapport 2013 februari 2014
Årsredovisning 2013 mars 2014
Rapporterna finns tillgängliga på www.volvokoncernen.se samt på www.volvogroup.com vid publiceringstillfället och sänds också elektroniskt till de aktieägare som anmält att de vill ha Volvokoncernens finansiella information.

Historiska tidsserier över Volvokoncernens marknadsinformation och aktiedata publiceras regelbundet på internet www.volvokoncernen.se samt på www.volvogroup.com.