Industriell struktur

Global industriell struktur


Volvokoncernen har en etablerad och stark position i Europa, Nordamerika och Sydamerika. Efter förvärven av bl.a. UD Trucks och Lingong (SDLG) samt samarbetet inom lastbilar och bussar med indiska Eicher har positionen stärkts på många marknader i Asien. Genom sina förvärv har Volvokoncernen även etablerat en global struktur med såväl tillverkning som försäljnings- och distributionskanaler i samtliga världsdelar.