Together we move the world

Under 2012 genomförde Volvokoncernen en stor organisationsförändring, påbörjade arbetet mot nya strategiska mål, sålde Volvo Aero och lanserade en väldigt viktig produkt i den nya Volvo FH-lastbilen.