2012 2011
Nettoomsättning Volvokoncernen, Mkr 303.647 310.367
Rörelseresultat Volvokoncernen, Mkr 17.622 26.899
   Rörelseresultat Industriverksamheten, Mkr 16.130 25.930
   Rörelseresultat Kundfinansiering, Mkr 1.492 969
Rörelsemarginal Volvokoncernen, % 5,8 8,7
Resultat efter finansiella poster, Mkr 15.355 24.929
Periodens resultat, Mkr 11.258 18.115
Resultat per aktie efter utspädning, kronor 5,44 8,75
Utdelning per aktie, kronor 3,001 3,00
Avkastning på eget kapital, % 12,9 23,1
Antal tillsvidareanställda 98.717 98.162
Andel kvinnor, % 17 18
Andel kvinnor i ledande befattning, % 19 17
Andel engagerade medarbetare, % 76 76
Energiförbrukning, MWh/Mkr 8,5 8,1
Koldioxidutsläpp, ton/Mkr 0,8 0,8
Vattenförbrukning, m3/Mkr 24,9 26,2
Andel inköp av direktmaterial som kommer från CSR-utvärderade leverantörer, % 66 60
1) Föreslagen utdelning.