2012 i sammandrag

Ny strategi för framtiden


  • Nettoomsättningen minskade med 2% till 303,6 miljarder kronor (310,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 17,6 miljarder kronor (26,9).
  • Rörelsemarginalen sjönk till till 5,8% (8,7).
  • Nettoskulden i industriverksamheten uppgick till 29,3% av eget kapital.
  • Utdelning om 3,00 kronor per aktie föreslagen (3,00).
  • Ny strategi på plats.
  • Omfattande produktförnyelse på gång.
  • Volvo Aero avyttrades.
  • Ny Volvo FH lanserades.
  • I början av 2013 undertecknades ett avtal om att förvärva 45% i kinesiska Dongfeng Commercial Vehicles.