Global styrka

I en föränderlig värld


Volvokoncernen har sedan renodlingen mot kommersiella fordon inleddes för mer än tio år sedan vuxit till en av världens största tillverkare av tunga lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner och är idag också en ledande tillverkare av tunga dieselmotorer samt marin- och industrimotorer.

Under denna period har ett stort antal förvärv gjorts, vilket fört med sig skalfördelar och ökad geografisk bredd.

Volvokoncernen har under denna period också framgångsrikt etablerat sig utanför de traditionella marknaderna i Europa och Nordamerika och fått ett ordentligt fotfäste på de växande marknaderna i Östeuropa, Sydamerika och Asien. Under 2012 svarade marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika för 47% av industriverksamhetens totala omsättning, jämfört med 16% år 2000.

Starka marknadskanaler
Volvokoncernens produkter säljs och servas genom såväl egenägda som fristående återförsäljare och serviceverkstäder. För att uppnå en långsiktigt stark position på marknaden räcker det inte med att ha bra produkter. Minst lika viktigt är det att ha ett finmaskigt nätverk av återförsäljare och servicepunkter som klarar av att stödja kunder inom krävande transport- eller anläggningsverksamhet. Ett bevis på styrkan i Volvokoncernens distributions- och servicenät är de marknadspositioner som uppnåtts. I tabellen till höger visas lastbilsvarumärkenas gemensamma marknadsandelar inom tunga lastbilar på ett antal viktiga marknader.

På de följande uppslagen finns mer information om utvecklingen på viktiga marknader och om några av Volvokoncernens satsningar och framgångar på dessa.