Fokus Dongfeng

Strategisk allians med kinesiska Dongfeng Motor Group


I januari 2013 tecknade AB Volvo avtal med den kinesiska fordonstillverkaren Dongfeng Motor Group Company Limited (DFG) om att förvärva 45% av ett nytt dotterbolag till DFG, Dongfeng Commercial Vehicles (DFCV). Förvärvet kommer att inkludera huvuddelen av Dongfengs verksamhet inom tunga och medeltunga kommersiella fordon. Vid affärens slutförande kommer Volvokoncernen att bli världens största tillverkare av tunga lastbilar.

- Detta är ett mycket spännande samarbete som kombinerar det bästa från två världar och som stärker Volvokoncernens och Dongfengs ställning och skapar goda möjligheter för båda parter, säger Olof Persson, vd och koncernchef för Volvo.

Kombinationen av Dongfengs kunnande och starka position i Kina och Volvokoncernens tekniska expertis och globala närvaro ger DFCV en utmärkt potential för tillväxt och lönsamhet, både i och utanför Kina.

Genomförande inom ett år
För ett genomförande av affären krävs att vissa villkor uppfylls, däribland godkännande av berörda konkurrensmyndigheter och myndigheter i Kina. Köpeskillingen uppgår till 5,6 miljarder RMB och ambitionen är att genomföra affären så snart som möjligt. Slutförandet beräknas ske inom cirka tolv månader från undertecknandet. Affären kommer att öka Volvokoncernens nettoskuld med cirka 6 miljarder kronor.

Med 180.000 sålda fordon under 2011 är Volvokoncernen världens tredje största tillverkare av tunga lastbilar. Dongfeng var världens näst största tillverkare av tunga lastbilar under 2011, med en total försäljning av 186.000 lastbilar, varav uppskattningsvis 142.000 lastbilar producerades inom den del av företaget som kommer att ingå i DFCV.

- Vi har en tydlig strategi för att nå vår vision att bli världsledande inom hållbara transportlösningar, säger Olof Persson. I och med det här avtalet tar vi ett avgörande steg mot att nå flera av våra strategiska mål, så som storlek och tillväxttakt i Asien.

Volvokoncenen blir störst i världen inom tunga lastbilar

Världens största lastbilsmarknad
Under 2012 uppgick den kinesiska totalmarknaden för tunga lastbilar till cirka 636.000 fordon och motsvarande siffra för den medeltunga marknaden var 290.000 fordon. DFCV hade en ledande ställning både inom det tunga och medeltunga segmentet, med en försäljning på 102.000 tunga lastbilar och 45.500 medeltunga lastbilar, vilket motsvarar marknadsandelar på 16,1% respektive 15,7%.

Samarbetet med DFG innebär inte bara ägarskap i Kinas största tillverkare av tunga och medeltunga lastbilar utan även utmärkta möjligheter till skalfördelar inom inköp, utveckling och produktion inom Volvokoncernens lastbilsverksamhet. Volvokoncernen och DFCV planerar att samarbeta inom ett antal områden, såsom motorer, motorkomponenter, produktplattformar och inköp.

- Dongfeng är en partner vi känner väl, som vi har arbetat tillsammans med under flera år och som har en ledning och ett produktutbud som vi verkligen gillar, säger Volvos vd och koncernchef Olof Persson. Ett närmare samarbete innebär tydliga fördelar för båda parter och ger de rätta förutsättningarna för att utveckla DFCV till en konkurrenskraftig och internationellt framgångsrik lastbilstillverkare med god lönsamhet.