Volvokoncernen i Afrika

  • Antal anställda: 1.120
  • Fabriker:  Durban och Johannesburg.
  • Nettoomsättning: 12.168 Mkr (11.371) , 4% av koncernens omsättning. Målet är att öka lastbilsverksamhetens omsättning i Afrika med 25% till och med 2015.