Volvo Construction Equipment (Volvo CE) deltar i ett projekt tillsammans med svenska Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete) för att stödja och modernisera yrkesskolor i Afrika söder om Sahara. I ett projekt vid Selam Technical and Vocational College i Addis Abeba i Etiopien kommer Volvo CE att bidra med ny utrustning, utbildningsmateriel, lärarutbildning, fortlöpande utveckling av kursplanen och lärlingsmöjligheter för studenter.

Brist på välutbildade maskintekniker är ett betydande problem i stora delar av Afrika och har medfört att många maskindistributörer med verksamhet i länder som Etiopen ofta tvingas att anlita utländska tekniker, i stället för att investera i lokal arbetskraft som stannar i landet permanent – och som behåller mer pengar i den lokala ekonomin. Att utveckla ett teknikutbildningsprogram kommer att vara till nytta för maskintillverkare som Volvo CE genom att skapa tillgång fler kunniga tekniker. Även om studenterna och lärlingarna inte kommer att ha någon skyldighet att arbeta för Volvo CE, så kommer projektet att ge Volvo CE en mycket bra möjlighet att bygga relationer med potentiella medarbetare.

Projektet, som kommer att utbilda ca 30 studenter per år, är det första för Volvo CE i Afrika, men ett liknande Volvoprogram som utbildar hemlösa tonåringar i Brasilien har haft stor framgång. Om det nya programmet faller väl ut, hoppas företaget kunna bygga ut det i andra länder i Afrika i framtiden.