Afrika

  • Yta: 30.244.050 km2 (världens näst största kontinent)
  • Folkmängd: ungefär 1 miljard i 55 länder.
  • Större länder: Nigeria med 152 miljoner invånare, Egypten (80), Etiopien (77), Demokratiska Republiken Kongo (66) och Sydafrika (44).