Volvokoncernen ser företagskulturen som en unik tillgång, eftersom den är svår för konkurrenter att kopiera. Genom att tillvarata och stärka den kunskap och kultur som vi har byggt upp genom åren, kan vi uppfylla vår vision.

The Volvo Way beskriver vad vi står för och vad vi skulle vilja vara i framtiden. Den lägger grunden för att utveckla Volvokoncernen till världens ledande leverantör av kommersiella transportlösningar. Det är ett framgångsrecept som vi tror mycket starkt på. Den uttrycker vår kultur och de beteenden och värderingar som är gemensamma för hela Volvokoncernen.

The Volvo Way bygger på övertygelsen att varje individ har förmågan och viljan att förbättra vår verksamhet och en önskan att utvecklas i yrket.

The Volvo Way är den levande dialogen mellan ledare, inom team och bland kollegor runtom i världen. Det är så här vi bedriver vår affärsverksamhet och åstadkommer resultat. Det är så här vi samarbetar med kunder och leverantörer, hur vi arbetar och förändras och hur vi tillsammans bygger framtiden.