Effektiva produkter

Lastbilar

Varumärkena inom Volvokoncernens lastbilsverksamhet har alla en unik och tydlig varumärkesspecifik karaktär som attraherar kunder i sina marknadssegment.

Lastbilarna säljs och marknadsförs under varumärkena Volvo, Renault Trucks, UD Trucks, Mack och Eicher, vilka erbjuder kunderna ett brett utbud av produkter och tjänster för effektiva och ekonomiska transporter.