Volvo CE och Volvo Bussar anslöt sig under 2012 till Volvokoncernens samarbete med Världsnaturfonden WWF:s program Climate Savers. Samarbetet innebär att Volvokoncernen ska minska koldioxidutsläppen med 30 miljoner ton från de anläggningsmaskiner, bussar och lastbilar som tillverkas till och med år 2014 jämfört med basåret 2008. Volvokoncernens bolag SDLG blev som första kinesiska bolag någonsin medlem i Climate Savers.

Climate Savers involverar multinationella företag i kampen för att sänka utsläppen av koldioxid. Resultaten granskas av oberoende tekniska experter. Det överenskomna målet måste vara mer ambitiöst än vad företaget tidigare planerat för och ska också innebära att företaget är ledande i sin bransch när det gäller minskningen av växthusgaser.

Volvokoncernen anslöt sig, som världens första fordonstillverkare, till Climate Savers hösten 2010.

Volvo Bussar har dessutom åtagit sig att utöka antalet fältförsök med plug-in hybridbussar. Plug-in teknik har en mycket god bränslebesparingspotential för stadsbussar. Under utvecklingen av bränslebesparande teknik kommer Volvo CE att ta fram en ny prototyp med ytterligare förbättrad bränsleprestanda jämfört med befintliga modeller.

Överenskommelsen mellan Volvo och WWF innebär också sedan tidigare att:

Läs mer i Volvo Sustainability Report 2012.