Effektiva produkter

Finansiella tjänster

Finansiella tjänster, såsom kund- och återförsäljarfinansiering, och andra avgiftsbaserade produkter såsom försäkringar, bidrar till Volvokoncernens helhetserbjudande genom att skapa mervärde för kunderna i form av enkelhet, snabbhet och trygghet. Att erbjuda attraktiva finansiella lösningar och andra stödjande tjänster är nödvändigt för att möta dagens höga kundkrav och för att attrahera och behålla Volvokoncernens kunder.