Mkr 2012 2011
Europa 6.200 6.631
Nordamerika 6.675 7.532
Sydamerika 2.794 2.715
Asien 2.853 2.953
Övriga marknader 1.774 1.992
Totalt 20.295 21.823