Antal bussar  2012 2011
Europa 2.491 2.695
Nordamerika 1.826 3.014
Sydamerika 2.560 2.620
Asien 2.945 3.417
Övriga marknader 856 1.040
Totalt 10.678 12.786