Mkr 2012 2011
Europa 16.518 17.765
Nordamerika 12.027 7.829
Sydamerika 3.788 4.163
Asien 27.033 29.999
Övriga marknader 4.192 3.745
Totalt 63.558 63.500