Anläggningsmaskiner

Fortsatta investeringar för tillväxt


Med ett arv som sträcker sig 180 år tillbaka i tiden är Volvo Construction Equipment (Volvo CE) en av världens största och, skulle man kunna hävda, den äldsta globala tillverkaren av produkter och tjänster för verksamheter inom bygg- och anläggning, utvinning, avfallshantering och materialhantering.

Efter ett genomgripande produktförnyelseprogram, som har inneburit att fler än 100 nya produkter lanserats de senaste två åren, erbjuder Volvo CE en modern flotta av grävmaskiner, dumprar, hjullastare och en serie mindre maskiner såsom grävlastare och skidsteerlastare. Vägmaskinsprogrammet omfattar väghyvlar, kompaktorer och asfaltsläggare. Volvo CE:s kinesiskbyggda produkter under varumärket SDLG inkluderar grävmaskiner och hjullastare.

Volvo CE:s maskiner distribueras till kunder genom ett globalt nätverk av fristående och Volvoägda återförsäljare. SDLG:s produkter distribueras genom separata försäljningskanaler. Erbjudandet omfattar också tjänster såsom serviceavtal, redskap, finansiering, leasing och försäljning av begagnade maskiner.

Turbulens på marknaden
Mätt i antal sålda enheter minskade den totala europeiska marknaden för tunga maskiner, kompaktmaskiner och vägmaskiner med 4% under 2012 medan Asien (exklusive Kina) steg med 11% och efterfrågan i Kina minskade med betydande 37%. Mot trenden gick Nordamerika och Sydamerika där marknaderna växte med 23% respektive 6% under 2012.

Lägre ekonomisk aktivitet och osäkerhet om framtiden påverkade kundernas vilja att investera i nya maskiner under 2012. Som en konsekvens av detta reagerade Volvo CE snabbt på inbromsningen på världsmarknaden genom att minska produktionen i sina anläggningar och dra ned på lagren genom hela leveranskedjan. Under året sålde Volvo CE 78.500 maskiner jämfört med 84.000 under 2011.

Under 2012 var nettoomsättningen 63.558 Mkr (63.500), vilket var i stort sett oförändrat jämfört med året före. Rörelseresultatet minskade till 5.773 Mkr (6.812) och rörelsemarginalen uppgick till 9,1% (10,7). Efter ett starkt första halvår påverkades försäljningen och resultatet under andra halvåret negativt av avsevärt lägre volymer och en negativ produktmix samt lägre aktivitet i den globala gruvindustrin, vilket påverkade försäljningen av större och mer lönsamma produkter. Lönsamheten påverkades även av lågt kapacitetsutnyttjande.

Bygger för framtiden

Investeringar i nya produkter
På Intermatmässan i Frankrike i april lanserade Volvo CE 60 nya produkter. Dessa maskiner, tillsammans med ytterligare 55 nya maskiner lanserade under 2011, representerar den mest genomgripande förändringen av företagets produktportfölj hittills. På utställningen i Paris var den nya D-serien grävmaskiner i 13- till 25-tonsklasserna, två grävmaskiner med kort sving samt fyra nya modeller av de hjulgående grävarna EW i 14- till 21-tonsklasserna.

Den nya G-serien hjullastare fick också en framskjutande plats liksom den europeiska lanseringen av den innovativa C-serien av skidsteerlastare och bandgående lastare. Under temat ”Discover a new way” visade Volvo CE också upp sin serie av nya väganläggningsmaskiner.

För att möta skiftande behov på lokala marknader världen över introduceras nya produkter som är utvecklade för att möta en bredare kundgrupp, med en mängd nya produkter designade för att möta de specifika kraven från kunder i Asien och andra internationella marknader.

Tillverkning och distribution
År 2012 genomfördes den senaste fasen i företagets investeringsprogram i fabriker och distribution. Ryssland inbegreps i båda delarna med grävmaskinstillverkning som kommer att starta i den nya fabriken i Kaluga under 2013 och med ett återförsäljarnät som ska fördubblas till 90 platser 2015. Program för kapacitets- och produktexpansion pågick också i Indien, Brasilien, Kina och USA. I Bangalore i Indien invigdes under 2012 en ny fabrik för produktion av grävmaskiner vid sidan av de av väganläggningsmaskiner som redan tillverkas där.

Samtidigt uppförs ett teknikcenter i den kinesiska staden Jinan som, när det står klart i juni 2013, kommer att ha 200 ingenjörer för utveckling av produkter och komponenter som primärt riktar sig till tillväxtmarknader.

I maj togs det första spadtaget i en 100-miljonerdollarsexpansion av Volvo CE:s anläggning i Shippensburg i Pennsylvania i USA. När den är färdigställd kommer den att innehålla ett nytt huvudkontor för Nord- och Sydamerika, demonstrationscenter och möjligheten att ha lokal tillverkning av större maskiner.

Branschutmärkelser
Företaget tog under året hem ett antal betydelsefulla utmärkelser för sina innovativa produkter. I ett fält av mer än 80 deltagare från ledande tillverkare tog Volvo CE hem årets Intermat 2012 Innovation Award för sitt revolutionerande vågsystem On Board Weighing system utvecklat för de helfjädrade dumprarna i F-serien. Systemet möjliggör total kontroll över lasten och ger tillgång till data såsom total flyttad massa i ton, flyttade ton per liter bränsle och antal cykler.