Aktieägarvärde

Långsiktigt aktieägarvärde


Volvokoncernen strävar efter att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare.

1.000 kr som investerades i Volvos
B-aktie den 30 december 1982, var vid
slutet av 2012 värda 60.200 kr.

Volvokoncernens grundande brukar anges till 1927, vilket var året då den första serietillverkade Volvobilen rullade ut ur fabriken i Göteborg. De första serietillverkade lastbilarna kom 1928 och blev en omedelbar framgång. År 1935 noterades AB Volvo på Stockholmsbörsen. Ända sedan starten har Volvokoncernen strävat efter att skapa långsiktigt värde för sina ägare.

I diagrammet visas Volvo B-aktiens totalavkastning, räknat som aktiekursens utveckling med samtliga utdelningar återinvesterade, sedan den 30 december 1982, som är så långt tillbaka som jämförelseindexet SIX Return Index sträcker sig. SIX Return Index mäter totalavkastningen för börsen i Stockholm som helhet.

Diagrammet visar att 1.000 kronor investerade den 30 december 1982 hade vuxit till 60.200 kronor vid slutet av 2012 under förutsättning att samtliga utdelningar under åren återinvesterats i Volvo B-aktier.