Affärsområdenas strategier

Volvo Penta

Volvo Penta har världsledande positioner som motorleverantör till fritidsbåtar, men den största potentialen för tillväxt de närmaste åren bedöms finnas inom företagets övriga affärssegment. Enligt VD Björn Ingemanson beror det på att fritidsbåtsbranschen ännu inte hämtat sig efter den svåra krisen 2009.

- Marin Fritid är fortfarande vår basaffär, men vi förväntar oss inte någon snabb återhämtning av fritidsbåtsmarknaden. Om vi ska kunna öka vår omsättning så måste tillväxten komma från Industri och Marin Kommersiellt, säger VD Björn Ingemanson.

Inom "off-road" industrimotorer, d.v.s. motorer som används i exempelvis gruvfordon, stenkrossar, kranar och truckar, har Volvo Penta mycket att hämta på en växande marknad, menar Björn Ingemanson.

-Idag har vi en liten andel av denna marknad, men vår ambition är att öka rejält, säger han.

Det andra området med betydande tillväxtpotential är den kommersiella båtbranschen som inte är lika känslig för konjunkturen som fritidsbåtar. Här är Volvo Pentas mål att dubbla affären fram till 2015. Volvo Penta ska också förbereda sig för nya marknader, främst i Asien, men också i Afrika och Sydamerika.

Volvo Pentas fokusområden

  • Tillväxt inom off-road industrimotorer.
  • Tillväxt inom båtmotorer för kommersiell drift.
  • Ökad försäljning på framväxande marknader.
  • Skapa logistik- och produktionssystem i världsklass.
  • Skapa en företagskultur med fokus på kunder och kvalitet.