Affärsområdenas strategier

Volvo Financial Services

Lönsamhet, integrerade erbjudanden för återförsäljare och kunder, ökade möjligheter till lönsam tillväxt och ledarskapsutveckling. Detta är Volvo Financial Services (VFS) hörnstenar i strategin för 2013-2015, enligt VD Martin Weissburg.

Fem fokusområden kommer att leda VFS till mätbart högre resultatnivåer, som en viktig del i Volvokoncernens framgång.

Riktningen som lagts fast för VFS i den nya strategin är mer integrerad och i linje med lastbilsverksamheten och de övriga affärsområdena än någonsin tidigare. Som ett resultat av detta kommer VFS att spela en allt viktigare roll i leveransen av Volvokoncernens helhetserbjudande.

Strategin leder vägen mot högre inre effektivitet så att VFS agerar snabbare och med ökad produktivitet. Den kommer även att vägleda arbetet med att på det mest lönsamma sättet utöka VFS erbjudande och marknadsnärvaro.

Volvo Financial Services fokusområden

  • Stärka partnerskapet med kunder och återförsäljare genom hela produktens livscykel
  • Fånga möjligheterna till lönsam tillväxt
  • Driva inre effektivitet till stöd för effektiva kundlösningar
  • Attrahera, utveckla och behålla högpresterande medarbetare
  • Optimera avkastningen på eget kapital