Affärsområdenas strategier

Läs mer om Volvo CE:s nya hjullastare L105, utvecklad speciellt för den kinesiska marknaden.

Volvo CE

För Volvo CE handlar de tre närmaste åren om tillväxt och lönsamhet. Och enligt VD Pat Olney finns alla förutsättningar att lyckas.

- Det viktiga nu är att få hela organisationen att inse att vi måste förändra vårt sätt att tänka. Vi omvandlar företaget för att möta framtida möjligheter, säger han.

Tillväxt, effektivitet och ledarskap är Volvo CE:s tre hörnstenar i den nya strategin 2013-2015. Volvo CE har med hjälp av de tre ledorden valt nio fokusområden.

Områden som bland annat handlar om att låta Volvo CE:s två varumärken Volvo och SDLG utvecklas och växa på fler marknader jämfört med idag. SDLG utanför Kina och Volvo i bland annat Indien, Kina och Brasilien.

Volvo CE:s fokusområden

  • Växa SDLG:s globala affär med lönsamhet.
  • Utveckla maskiner för tillväxtmarknader under varumärket Volvo.
  • Avsevärt öka intäkterna från kundanpassade lösningar, Customer Solutions.
  • Avsevärt öka kapaciteten hos återförsäljare och i underleverantörsstrukturen.
  • Öka marknadsandelen och lönsamheten inom väganläggningsmaskiner.
  • Öka bruttomarginalen per maskin.
  • Öka effektiviteten i utvecklingen av produktportföljen.
  • Införa fler gemensamma lösningar och komponenter mellan produkterna globalt, s.k. CAST (Common Architecture Shared Technology).
  • Utveckla, värdesätta och främja bra ledarskap.