Affärsområdenas strategier

Läs mer om Volvo Bussars telematiksystem, som nu används i över 20 länder.

Volvo Bussar

Volvo Bussars utmaning fram till 2015 är att kraftigt öka lönsamheten. Det ska bland annat ske genom att expandera i Asien.

- Tillväxten är mycket stor i Asien och vi är redan starka där. Nu ska vi fortsätta den utvecklingen, säger Volvo Bussars tillförordnade VD Håkan Karlsson.

Volvo Bussar har pekat ut åtta områden som är speciellt viktiga att fokusera på den kommande treårsperioden. Områden som alla ska bidra till att öka lönsamheten och göra Bussar till ett av de mest lönsamma bussföretagen.

- Det är vår absoluta prioritering. Vi pratar om en aggressiv och kraftfull ökning och det är avgörande att alla anställda nu är medvetna och engagerade i detta, säger Håkan Karlsson.

Volvo Bussars fokusområden
  • Nummer 1 inom kundtillfredsställelse.
  • Lönsamma kärnmarknader.
  • Öka takten i utvecklingen av service och eftermarknadsprodukter.
  • Utnyttja närvaron i Asien.
  • Lönsam produktportfölj.
  • Effektiv tillverkning.
  • Effektiv forskning och utveckling.
  • En gemensam företagskultur med högpresterande medarbetare och organisation.