Mkr 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Nettoomsättning 296.031 303.589 257.375 208.487 294.932 276.795 249.020 231.191 202.171 174.768 177.080
Kostnad för sålda produkter –231.216 –233.097 –197.480 –179.578 –232.247 –214.160 –192.400 –180.823 –158.453 –141.256 –145.453
Bruttoresultat 64.815 70.492 59.895 28.909 62.685 62.635 56.620 50.368 43.718 33.512 31.627
                       
Forsknings- och utvecklingskostnader –14.794 –13.276 –12.970 –13.193 –14.348 –11.059 –8.354 –7.557 –7.614 –6.829 –5.869
Försäljningskostnader –26.582 –25.181 –22.649 –23.752 –25.597 –24.671 –19.999 –19.616 –18.317 –15.891 –15.393
Administrationskostnader –5.639 –4.753 –5.640 –5.838 –6.921 –7.092 –6.481 –6.147 –5.310 –5.259 –5.464
Övriga rörelseintäkter och kostnader –1.600 –1.045 –659 –2.432 –1.457 249 –3.275 –397 7 –540 –2.989
Resultat från Volvo Financial Services 2.033 1.365 926 490
Resultat från andelar i intresseföretag –23 –82 –86 –15 23 428 61 –568 2 166 126
Resultat från övriga aktieinnehav –46 –225 –57 –13 69 93 141 37 828 –3.581 309
Rörelseresultat 16.130 25.930 17.834 –16.333 14.454 20.583 18.713 18.153 14.679 2.504 2.837