Mdr kr 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Rörelseresultat 16,1 26,0 17,8 –16,3 14,5 20,6 18,7 16,1 13,3 1,6 2,3
Avskrivningar 12,0 11,4 11,4 12,4 11,8 10,3 9,8 7,3 7,1 7,2 7,8
Övriga ej kassapåverkande poster 0,8 0,6 0,1 2,3 –0,7 –0,4 0,2 0,2 –0,6 4,1 1,0
Förändringar i rörelsekapital –9,2 –4,2 4,6 4,7 –10,9 –0,1 –3,1 –5,6 –1,4 0,7 0,4
Finansiella poster och inkomstskatt –7,3 –6,9 –5,1 –4,7 –5,0 –6,0 –3,7 –1,9 –0,2 –0,7 –1,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,4 26,9 28,8 –1,6 9,7 24,4 21,9 16,1 18,2 12,9 10,4
                       
Investeringar i anläggningstillgångar –14,6 –12,6 –10,3 –10,3 –12,6 –10,1 –9,7 –9,9 –7,2 –5,8 –6,3
Investeringar i leasingtillgångar –3,6 –1,4 –0,3 –0,2 –0,4 –0,2 –0,5 –0,3 –0,3 –0,1 –0,1
Försäljning av anläggnings- och leasingtillgångar 0,9 1,2 0,8 0,7 0,6 1,1 0,9 0,9 0,7 0,6 1,1
Operativt kassaflöde –4,9 14,1 19,0 –11,4 –2,7 15,2 12,6 6,8 11,4 7,6 5,1