Mål med nya organisationen

Volvokoncernens nya organisation syftar till att skapa ett ännu mer konkurrenskraftigt företag genom:

  • ökat kundfokus
  • stärkande av varumärkena
  • tydligare ansvarsområden och uppdrag
  • en mera snabbfotad organisation
  • högre tempo i genomförandet av strategier och beslut
  • ökad effektivitet.