Volvokoncernens nya organisation

 

Volvokoncernen har infört en ny organisation som bättre tar tillvara den globala potentialen hos produkter och varumärken inom lastbilsverksamheten. Bland annat ligger marknad och försäljning för samtliga lastbilsbolag i tre gemensamma regionala organisationsenheter direkt under koncernchefen.

På samma sätt har också all produktutveckling och produktion av lastbilar och motorer förts in i två nya centrala organisationsenheter under koncernchefen. Den nya organisationen presenterades den 4 oktober 2011 och infördes den 1 januari 2012.