Frågor och svar om den nya organisationen

1. Vad är det som är så mycket bättre med den nya organisationen?

Det blir en tydligare och mer effektiv styrning med tydligare fokus på varumärken och kunder. Tidigare agerade varumärkesbolagen inom lastbilsverksamheten både som självständiga enheter och som en del av en mer övergripande koncernstruktur. Nu samordnas varumärkesbolagens verksamhet, produktplanering och produktutveckling samt tillverkning centralt direkt under koncernchefen med tydlig uppdelning av ansvarsområden och minimal överlappning.

2. Vad händer med Volvo Lastvagnar, Renault Trucks, Mack och  UD Trucks
Marknad och försäljning för samtliga lastbilsbolag tillhör nu tre regionala organisationsenheter. Group Trucks Sales & Marketing Americas (omfattande hela Nord- och Sydamerika) med globalt ansvar för varumärket Mack under ledning av Dennis Slagle. Group Trucks Sales & Marketing EMEA (omfattande Europa, Mellanöstern och Afrika) med globalt ansvar för varumärkena Volvo och Renault under ledning av Peter Karlsten. Group Trucks Sales & Marketing APAC (omfattande Asien och Stilla Havet) med globalt ansvar för UD Trucks varumärke UD under ledning av Joachim Rosenberg. All produktutveckling och produktion av lastbilar och motorer tillhör två nya centrala enheter: Group Trucks Technology respektive Group Trucks Operations. Vad gäller den finansiella externrapporteringen sker ingen förändring – lastbilsbolagen rapporterar sina resultat samlat precis som tidigare.

3. Vad händer med Volvo CE?
Organisationen är intakt. Chefen för Volvo CE, Pat Olney, är kvar som direktrapporterande till koncernchef Olof Persson. Vad det gäller den finansiella externrapporteringen sker ingen förändring – affärsområdena rapporterar sina resultat som tidigare.

4. Vad händer med Volvo Bussar, Volvo Penta och Volvo Aero?
Bolagen läggs in under Business Areas under ledning av Håkan Karlsson. Per Carlsson har tillträtt som ny chef för Volvo Bussar. Göran Gummeson fortsätter leda Volvo Penta till den 1 april 2012 då han efterträds av Björn Ingemansson, men han rapporterar inte längre direkt till koncernchefen. Staffan Zachrisson fortsätter leda Volvo Aero, men inte heller han rapporterar direkt till koncernchefen. Vad gäller den finansiella externrapporteringen sker ingen förändring – affärsområdena rapporterar sina resultat som tidigare.

5. Vad händer med Volvo Financial Services?
Bolaget ligger under Finance and Business Support under ledning av den nye CFO:n Anders Osberg. Martin Weissburg fortsätter leda Volvo Financial Services, men han rapporterar inte längre direkt till koncernchefen. Vad gäller den finansiella externrapporteringen sker ingen förändring – affärsområdena rapporterar sina resultat som tidigare.

6. Vad händer med de olika affärsenheterna?
Produktionen har gått in under Group Trucks Operations under ledning av Mikael Bratt, medan produktutvecklingen finns i Group Trucks Technology under ledning av Torbjörn Holmström. Volvo Parts har delats upp på olika enheter beroende på vad de gör. Bland annat har logistikdelen av Volvo Parts samt Remanufacturing gått in under Group Trucks Operations medan inköpsdelen har gått in under Group Trucks Technology där all annan inköpsverksamhet samlats.

Volvo Logistics ligger under Group Trucks Operations där all logistik hanteras.

Volvo Business Services, Volvo IT och Volvo Group Real Estate ligger organisatoriskt under Finance & Business Support.

Volvo Technology och Volvo Group Non-Automotive Purchasing (NAP) ligger under Group Trucks Technology.