Bakgrund till förändringen

Volvokoncernen har vuxit betydligt i storlek sedan slutet av 1990-talet då renodlingen mot kommersiella fordon inleddes. Idag är koncernen en av världens största aktörer inom tunga lastbilar, anläggningsmaskiner, bussar och tunga dieselmotorer. De senaste tio åren har kännetecknats av stora förvärv och av arbete med att integrera de förvärvade bolagen och ta fram skalfördelarna. Företag blir dock aldrig färdiga och den omorganisation som nu sker är ett naturligt nästa steg för att ännu bättre kunna tillgodogöra oss våra varumärkens fulla potential och fördelarna av att vara en stor global aktör: vi får tydligare fokus på våra kunder och deras behov. Framöver behöver vi en organisation som stödjer oss med att uppfylla våra finansiella mål och vår nya vision: att bli världsledande inom hållbara transportlösningar.