Starka positioner

  • En av världens största tillverkare av lastbilar.
  • Nummer tre inom anläggningsmaskiner.
  • En av världens största tillverkare av tunga dieselmotorer.
  • Starka positioner även inom övriga affärsområden.
  • Bra marknadsnärvaro globalt.