Ny organisation

Volvokoncernen har från och med 2012 infört en ny organisation som bättre tar tillvara den globala potentialen hos koncernens produkter och varumärken. Bland annat ligger marknad och försäljning för samtliga lastbilsbolag i tre gemensamma regionala organisationsenheter direkt under koncernchefen. Mer information.